• I APARTMENT

2mの距離をとってレジに並ぶのってどれくらいの感覚?間隔?

◤ソーシャルディスタンス◢ 2mの距離をとってレジに並ぶのってどれくらいの感覚?間隔?なのか3Dシミュレーションしてみました。
▼こちらより3D view ボタンをタップしてご覧ください。

https://think-vmd.com/works/eyJpdiI6IlNOSHRwTWg1VURGVWQ4Qm9aR1g5bXc9PSIsInZhbHVlIjoieFFnNHVnODgwZDhNRU0rTHhFejg5Zz09IiwibWFjIjoiOWRlNzkxYmRlN2Y5ZmY3MjBiZmYzZjVlNGNlNTg1MGU5ZDU1ZDEzZTAwMDU3ZTQzMTlmYzlmNjZiYjZiNDAzYiJ9Think!vmd チーム


4回の閲覧

最新記事

すべて表示